Kontakt

Dane kontaktowe

Preferują kontakt przez email: perun@perun12.pl.

Mój klucz PGP można pobrać z adresu: PGP Key

To jak korzystać z dobrodziejstw PGP opisałem na blogu Email i PGP

Nie posiadam jakichkolwiek kont na serwisach społecznościowych.

Dlatego też preferuję kontakt przy pomocy maila i najlepiej wykorzystując przy tym szyfrowanie PGP.

Regular